„Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.“ Oscar Wilde
 PRACOVIŠTĚ PŘI NEMOCNICI 

Svátek má

AKTUALITY


O NÁS

HISTORIE

DOKUMENTY

FOTOGALERIE

VIDEOGALERIE

PROJEKTY

ŠVP

NAPSALI O NÁS

KONTAKTY

ARCHIV


 Vyhledávače 
Seznam
Google

 Užitečné odkazy 
Dětské oddělení
Orlickoústecké nemocnice
Děti v nemocnici
Nadace Klíček
Cukříci v Ústí n. Orlicí
SVP-vzácná onemocnění
Šťastný úsměv
Fond Prof. Šilhánkové

svátky   PŘEDPOVEĎ POČASÍ
     Pardubický kraj     
In-počasí v Ústí nad Orlicí

    TOPlist

    Mapa stránek

  Jiří Vojtas © 2007-

 O nás

želva s domečkem pro kočičku
Základní údaje o škole
Název školy
Ředitelka školy
Adresa školy
Právní forma
Zřizovatel
Adresa zřizovatele školy
Charakteristika žáků
Charakteristika ŠVP
Plavba za zdravím

Základní údaje o škole


Název školy

Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí

Ředitelka školy

Mgr. Stáňa Doležalová

Adresa školy

Lázeňská 206

562 01   Ústí nad Orlicí


tel/fax: 465 523 497

e-mail: zs.lazne@seznam.cz


pracoviště ZŠ a MŠ při nemocnici:


Čs. armády 1076

562 18   Ústí nad Orlicí


telefon: 465 710 457

e-mail: skola-uonem@seznam.cz
skola@uo.hospital.cz- kontaktní adresa ZŠ při nemocnici
  Mgr. Světlana Myšáková
skolauohospital@seznam.cz - kontaktní adresa MŠ a ŠD při nemocnici
  Mgr. Petra Apačová, Milena Zaňková, DiS.

Právní forma

Příspěvková organizace

IČO: 70 844 755

REDIZO: 600 024 814

Zřizovatel

Krajský úřad Pardubického kraje

Rozhodnutí MŠMT ČR ze dne 4. ledna 2011 o zápisu právnické osoby do rejstříku škol a školských zařízení s názvem Speciální základní škola a mateřská škola Ústí nad Orlicí. Změny byly zapsány na základě žádostí Pardubického kraje a usnesení Zastupitelstva kraje Z/258/10 ze dne 9. prosince 2010.

Adresa zřizovatele školy

Krajský úřad Pardubického kraje

Komenského náměstí 125

532 11   Pardubice


telefon: 466 026 111

telefon: 466 026 202 (OŠKT)

fax: 466 026 384

e-mail: posta@pardubickykraj.cz

internet: www.pardubickykraj.cz


Charakteristika žáků


V základní škole při nemocnici se vzdělávají žáci se zdravotním oslabením, dlouhodobě i krátkodobě nemocní, v akutním stádiu nemoci, po prodělaných operačních zákrocích a úrazech, při nástupu na plánovaná vyšetření a pozorování, kdy je nutná hospitalizace na dětském oddělení Orlickoústecké nemocnice, a.s. a zároveň to jejich zdravotní stav umožňuje. Učitelé základní školy poskytují podle svých možností individuální konzultace ve všeobecně vzdělávacích předmětech i žákům středních škol umístěným v tomto zdravotnickém zařízení.

K zařazení do evidence školy je nutný souhlas ošetřujícího lékaře a souhlas zákonného zástupce žáka. Rozsah a organizace výuky žáka je určována ředitelem školy po dohodě s ošetřujícím lékařem a konkrétním vyučujícím.


Charakteristika ŠVP


osvědčení

Název: Plavba za zdravím

  • za rodinou a kamarády
  • za kulturou-tradicemi-přírodou
  • za novým prožitkem a poznáním
  • za poznáním sebe samého

Naše společná „plavba“ je zaměřena na individualitu každého žáka, který se nečekaně a nedobrovolně ocitl v neznámém prostředí, bez rodiny a přátel, s různě velikou bolestí a strachem z dalších dnů. Náš vzdělávací program by měl pomoci odstranit všechny negativní prožitky, vrátit chuť do života i do učení, obohatit a rozvíjet jeho vědomosti a poznatky a navrátit smích a radost do jeho tváří. ŠVP vytváří takové zázemí a podmínky, které rozvíjejí tvořivost, radost z poznaného a zároveň zohledňují zvláštnosti výchovně vzdělávací činnosti v podmínkách výuky ve škole při zdravotnickém zařízení a zároveň tím posilují osobnost každého žáka. Způsob a cesta je vytýčena čtyřmi pevnými „majáky“, které řídí naši plavbu do bezpečného přístavu a tím je návrat uzdraveného dítěte do domova a kmenové školy.


Za rodinou a kamarády

ŠVP umožňuje a usnadňuje kontakt žáka s rodinou a spolužáky, podporuje každodenní komunikaci prostřednictvím internetového spojení. Do nemocnice jsou zvány školy z blízkého okolí. Exkurze jsou zaměřeny na poznání prostředí a chodu oddělení, přiblížení světa zdravých a nemocných dětí, odstranění předsudků a navázání nových přátelství v netradičním prostředí.


Za kulturou-tradicemi-přírodou

Do prostředí nemocnice přinášíme věci a předměty z běžného života, oživujeme zapomenuté zvyky, obyčeje, výtvarné techniky a řemesla, učíme je chovat se šetrně a ohleduplně nejen k druhým lidem a dětem, ale také k přírodě, kterou můžeme sledovat pouze za okny nemocnice, a tím si jí více vážit. Všechny činnosti jsou omezeny umístěním školy ve zdravotnickém zařízení.


Za novým prožitkem a poznáním

Pomalými krůčky zaujmout žáka, odpoutat jeho myšlenky od bolesti a strachu a navrátit mu chuť do učení a poznání nových věcí. Individuální práci s každým žákem postupně obohacovat a rozšiřovat o práci ve skupině, kde je pestré věkové zastoupení, setkávají se žáci z různých typů škol a místa bydliště. Díky spolupráci, vzájemné pomoci, podpoře a motivaci učit se přijímat snadněji nové poznatky, chovat se otevřeně a tolerantně, respektovat jiné a být respektován druhými. Posilovat sebevědomí každého žáka, které usnadní jeho návrat do kmenové školy a zmenší obavy z případného selhání a nezvládnutí zameškaného učiva. Úkolem učitele je doprovodit žáka na cestě k domovu pomocí vhodně zvolené motivace, metod a forem práce s maximálním zapojením žáka do učení s ohledem na jeho aktuální zdravotní a psychický stav. Smyslem práce učitele je podpora a rozvoj základních klíčových kompetencí: schopnost k učení a k řešení problémů, výběru vhodné komunikace, sociálními a personálními kompetencemi, občanskými i pracovními.


Za poznáním sebe samého

ŠVP podporuje rozvoj osobnosti každého žáka, vede a podněcuje ho k vlastnímu a reálnému sebehodnocení. Zmírňuje pocity strachu a deprivace, posiluje kladné a pozitivní stránky hospitalizovaného dítěte. Vede žáka k poznání, že i v prostředí nemocnice lze prožít krásný a zábavný den, kdy doprovod na plavbě tvoří posádka složená z kamarádů-plavčíků, učitelů a zdravotníků tvořících stálou posádku lodi.

nahoru úvodní stránka