„Proti blbosti i bohové bojují marně.“ Jan Werich
 PRACOVIŠTĚ PŘI NEMOCNICI 

Svátek má

AKTUALITY


O NÁS

HISTORIE

DOKUMENTY

FOTOGALERIE

VIDEOGALERIE

PROJEKTY

ŠVP

NAPSALI O NÁS

KONTAKTY

ARCHIV


 Vyhledávače 
Seznam
Google

 Užitečné odkazy 
Dětské oddělení
Orlickoústecké nemocnice
Děti v nemocnici
Nadace Klíček
Cukříci v Ústí n. Orlicí
SVP-vzácná onemocnění
Šťastný úsměv
Fond Prof. Šilhánkové

svátky   PŘEDPOVEĎ POČASÍ
     Pardubický kraj     
In-počasí v Ústí nad Orlicí

    TOPlist

    Mapa stránek

  Jiří Vojtas © 2007-

 Historie

kočička v postýlce

Historie školy


Dne 1. února 1971 byla otevřena Speciální mateřská škola při nemocnici v Ústí nad Orlicí. Zřizovatelem byl odbor školství Okresního národního výboru v Ústí nad Orlicí. Zásluhu na jejím otevření měl především primář dětského oddělení MUDr. Radomír Chaloupka.

Přesvědčil příslušné pracovníky, že dítě v nemocnici nestačí pouze léčit, ale je třeba ho i zaměstnat, aby zapomnělo na bolest a strach. Při delším pobytu v nemocnici bylo třeba zároveň dítě rozptýlit a povzbudit, aby zahnalo stesk po domově a prostředí, na které bylo zvyklé. Pochopil, že i v nemocnici je nutno soustavně pečovat o rozvoj osobnosti dítěte. Zdravotní sestry při své běžné práci a povinnostech nemohly tuto péči zajistit.

Pochopením nadřízených a za pomoci všech, kdo měli na srdci prospěch dětí, byl zahájen provoz jednoho oddělení mateřské školy, kde pracovala na samotném počátku učitelka Marie Jánišová, kterou nahradila od 1. ledna 1972 učitelka Eliška Tarašková. O školáky se starala učitelka Marie Sieglová. Na nákup hraček přispěl OÚNZ. Pro práci s dětmi byla vyčleněna jedna místnost – klubovna.

Zvláštní pozornost je ve školní kronice v roce 1975/1976 věnována opuštěnému chlapci E. Horvátovi. „Reneček“ prožil na oddělení celých 9 měsíců, kdy došlo k léčení jeho dlouhodobé nemoci a následně čekal na umístění do dětského domova. Za tak dlouhou dobu se stal oblíbencem všech pracovníků.

Ve školním roce 1976/1977 byla činnost školy narušena plánovanými opravami hlavní budovy. Děti z chirurgie byly ošetřovány na dětském oddělení. Klubovna a učebna byla uvolněna pro lůžka těchto dětských pacientů. Výchovná práce proto probíhala pouze na jednotlivých pokojích. V roce 1978 bylo dětské oddělení přestěhováno do 1. poschodí hlavní budovy, kde byly pro větší děti vyčleněny 3 pokoje. Pomůcky a hračky byly uskladněny ve skříních na chodbách. I v těchto stísněných a nedůstojných podmínkách probíhala práce s dětmi a žáky, kterým se učitelky snažily co nejvíce zpříjemnit nevhodné podmínky pro léčení. Zmíněná situace trvala až do července roku 1980, kdy se celé oddělení i škola přestěhovaly do původních prostor. Mateřská škola získala místnost pro své působení, která byla částečně zařízena novým nábytkem a hračkami.

V průběhu školního roku 1990/1991 došlo ke změnám ve vedení dětského oddělení. Vzhledem ke svému věku se vzdal funkce primáře MUDr. Radomír Chaloupka a na jeho místo nastoupil MUDr. Martin Procházka. Také v řadách pedagogů dochází k velké změně. Po dvaceti letech práce s dětmi odchází paní učitelka Marie Sieglová.

I následující školní rok 1991/1992 přinesl personální změny. V září nastupuje učitelka Josefa Benešová a v dubnu 1992 končí svoji činnost učitelka Eliška Tarašková. Od 1. května 1992 došlo k rozšíření mateřské školy i na oddělení chirurgické a ORL. S dětmi pracovaly kvalifikované učitelky Daniela Klaclová a Martina Malířová. Obě přešly z běžného typu mateřských škol, proto byl zbytek školního roku časem poznání a hledání vhodných forem práce s nemocnými dětmi všech věkových skupin.

Školní rok 1992/1993 se vyznačoval velkými změnami v činnosti mateřské školy. Chod školy ovlivnily dlouhodobé nemoci, zástupy a příchody učitelek. S větším počtem pedagogických pracovníků došlo k rozšíření provozu školy. Učitelky na dětském oddělení pracovaly s dětmi od 7 hod. do 18,30 hod., na oddělení chirurgie byl týdenní provoz stanoven v době od 8 hod. do 14 hod., na oddělení ORL od 12,30 hod. do 15,30 hod. Tyto změny se setkaly s příznivým ohlasem samotných dětí, ale také u zdravotnického personálu.

Během prázdnin roku 1994 se ředitelkou školy stává Daniela Klaclová. V následujícím školním roce pracují ve škole čtyři učitelky a dochází k drobným úpravám v době provozu školy.

Ve školním roce 1995/1996 se stává ředitelem nemocnice MUDr. Martin Procházka a primářem dětského oddělení je jmenován MUDr. Luděk Ryba. V lednu přichází do mateřské školy paní učitelka Irena Aronová, která se stává na konci školního roku, po odchodu Daniely Klaclové, ředitelkou školy. Od 1. ledna se mění zřizovatel školy, kterým byl Školský úřad v Ústí nad Orlicí. Od května roku 1996 se několikrát mění název školy.

V letech 1996-1999 probíhaly časté personální změny. Na jaře roku 1997 byla přistavěna nová část chirurgického pavilonu. Děti byly přestěhovány do 2. patra, kde je pro ně zařízena i malá herna.

V roce 2000 se stala škola příspěvkovou organizací s právní subjektivitou s novým názvem: Speciální mateřská škola při nemocnici, Ústí nad Orlicí, ČSA 1076. Od roku 2001 se zřizovatelem stal Pardubický kraj.

V dubnu roku 2002 byl zahájen provoz nového dětského oddělení. Pro potřeby učitelů byla vyhrazena samostatná místnost na oddělení větších dětí. Individuální výchovné a vzdělávací činnosti probíhají na jednotlivých pokojích oddělení větších dětí, oddělení kojenců a batolat nebo na oddělení JIP. Ke skupinové práci byla navržena prostorná herna na oddělení větších dětí, která byla vybavena novým nábytkem a hračkami. Vlastní herna je předělena na dvě části. První z nich je určena mladším dětem a druhá školákům, kteří měli k dispozici i počítače poskytnuté Základní školou Komenského v Ústí nad Orlicí. Z této školy docházela za žáky určená učitelka.

Velké změny přinesl školní rok 2002/2003, kdy byla činnost školy rozšířena o základní školu a školní družinu. Změnil se název školy: Speciální základní škola při nemocnici, Ústí nad Orlicí, ČSA 1076. Ředitelkou školy byla od 1. ledna 2003 jmenována Světlana Myšáková.

Mateřská škola pracovala v následujících letech podle Školního vzdělávacího programu Plavba za zdravím. Název je převzat z původního projektu při realizaci výstavby nového dětského pavilonu. Stejný název ponesou i připravované školní vzdělávací programy pro základní školu a školní družinu, které vstoupí v platnost od 1. září 2007. Naše společná „plavba“ je zaměřena na individualitu každého dítěte i žáka, který se nečekaně a nedobrovolně ocitl v prostředí nemocnice.

Během posledních let se změnila i doba provozu školy, kterou s sebou přineslo i „otevření se“ celého dětského oddělení pro návštěvy. Provoz probíhá denně v době od 7 hod. do 14,30 hod. na oddělení větších dětí (zahrnuje oddělení kojenců a batolat i JIP). Na oddělení ORL potom od pondělí do čtvrtka v době od 12 hod. do 14,30 hod. Provoz zabezpečují dvě učitelky základní školy a dvě učitelky mateřské školy, které současně vykonávají funkci vychovatelek.

V souladu s novým školským zákonem došlo v roce 2006 i k úpravě názvu školy: Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Ústí nad Orlicí.


Historie dětského oddělení


Samostatné dětské oddělení při nemocnici v Ústí nad Orlicí bylo otevřeno roku 1949 v prostorách infekčního oddělení. Jednalo se o nejstarší pavilon celé nemocnice postavený těsně před 2. světovou válkou. Do té doby byli dětští pacienti hospitalizováni na lůžkách chirurgického oddělení. Zásadní rekonstrukce stávajícího objektu byla provedena v roce 1973. Vnitřní uspořádání pokojů od té doby nedoznalo větších změn, s výjimkou roku 1993, kdy byla na oddělení zřízena a vybavena lůžka intenzivní péče. Do konce roku 1989 vykazovalo dětské oddělení 34 lůžek pro kojence a batolata a 25 lůžek pro větší děti. Ročně bylo v průměru hospitalizováno přes 2.000 dětských pacientů. Průměrná ošetřovací doba se pohybovala mezi 12 až 13 dny. Oddělení bylo důsledně uzavřené, návštěvy probíhaly dvakrát týdně pouze na oddělení větších dětí. Pobyty osob doprovázejících pacienty byly výjimečné. Po roce 1989 se provoz na oddělení začal zásadním způsobem měnit. Razantně klesla průměrná ošetřovací doba až na současných 3,5 dne. Snížil se počet lůžek na oddělení kojenců a batolat, tím však došlo k navýšení lůžek pro osoby doprovázející děti. Oddělení se zcela „otevřelo“. Rodiče, příbuzní a kamarádi mají téměř neomezený přístup k pacientům v průběhu celého dne. Havarijní stav původního dětského oddělení znovu otevřel snahy o vybudování nového a moderního pavilonu určeného výhradně pro léčbu dětí. První projekt se objevil v roce 1962 a po něm následovalo dalších pět pokusů. K realizaci velkého snu zdravotníků však došlo až v srpnu roku 2000, kdy byla zahájena výstavba nové budovy. Ke slavnostnímu otevření došlo 26. března 2002. Bylo otevřeno dětské oddělení, které splňuje potřeby dětských pacientů 21. století, zpříjemňuje jejich pobyt v nemocnici a zmírňuje pocit strachu a obav z neznámého prostředí.

nahoru úvodní stránka