„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich

 Plán ICT (informační a komunikační technologie)

kočička v jahůdce
01. Údaje o škole
02. Počty počítačů podle hardware a operačního systému
03. Počty počítačů podle využití
04. Další materiální zabezpečení v oblasti ICT
05. Standardní pracovní prostředí uživatele
06. Dodržování autorských práv a licenční ujednání
07. Bezpečnost počítačové sítě
08. Propojení výpočetní techniky do výuky
09. Využívání výpočetní techniky
10. Proškolení pedagogických pracovníků
11. ICT plán na následující 3 roky
12. Závěr


Plán je zpracován podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 27 419/2004-55, který stanovuje „Standard ICT služeb ve škole“, náležitosti dokumentu „ICT plán školy“, jako podmínky k řádnému čerpání finančních prostředků státního rozpočtu v rámci SIPVZ (státní informační politika ve vzdělávání).

1. Údaje o škole

Název: Speciální základní škola a mateřská škola Ústí nad Orlicí
IČO: 70 844 755
DIČ: CZ70844755
REDIZO: 600024814
Odloučené pracoviště: Orlickoústecká nemocnice, a.s.
Adresa pracoviště: Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí
Telefon: 465 564 457
E-mail: skola@uo.hospital.cz


Výchovně vzdělávací činnost zabezpečují 4 pedagogičtí pracovníci. Všichni učitelé běžně používají PC a využívají informační a komunikační systém: internet (intranet) a e-mailovou poštu. Do výuky se postupně zavádí zakoupený výukový software.


Výčet jednotlivých součástí školy Kapacita součásti
Mateřská škola 16 dětí
Základní škola 16 žáků
Školní družina 15 žáků

2. Počty počítačů podle hardware a operačního systému

Druh Počet Umístění Typická konfigurace Operační systém
Počítač
C 12 DELL
OPTIPLEX
5 herna,
internetová kavárna
Intel Celeron®
465 MHz,
256 MB RAM
Windows XP
Professional
verze 2002
Počítač
HYUNDAI
1 internetová kavárna AMD Athloon™
1.10 GHz,
128 MB RAM
Windows XP
Home Edition
verze 2002
Počítač
ACER
Power S 285
1 kabinet učitelů Celeron® CPU
2.80 GHz,
480 MB RAM
Windows XP
Professional
verze 2002
Notebook
HP nx9020
2 kabinet učitelů Intel Celeron® M
1.30 GHz,
224 MB RAM
Windows XP
Home Edition
verze 2002
Notebook
ASUS A3L
1 kabinet učitelů Intel Celeron® M
1.50 GHz,
248 MB RAM
Windows XP
Home Edition
verze 2002
Notebook
ACER AS5101
AWLMi
1 kabinet učitelů AMD Turion™ 64
Mobile Technology
MK-36 1.99 GHz, 448 MB RAM
Windows XP
Media Center
Edition
verze 2002

3. Počty počítačů podle využití

V kabinetu pro přípravu výuky, správu a řízení školy 1ks
Pro děti a žáky (herna, internetová kavárna) 6 ks
Notebooky 4 ks
Celkem 11 ks

4. Další materiální zabezpečení v oblasti ICT

Tiskárny a kopírovací stroje:

 • černobílý kopírovací stroj Canon NP 6012 v kabinetu učitelů
 • barevná tiskárna HP PSC 2110 v kabinetu učitelů
 • černobílý kopírovací stroj HP LASER JET 5SI na herně
5. Standardní pracovní prostředí uživatele
(stejné pro žáka i učitele)

6. Dodržování autorských práv a licenční ujednání

Škola dbá na dodržování autorských práv a licenčních ujednání.

7. Bezpečnost počítačové sítě

Bezpečnost počítačové sítě je zajišťována:

 1. Správou přístupu prostřednictvím uživatelského jména a hesla. Každý uživatel ručí za zneužití přihlašovacího jména.
 2. Antivirovým programem
 3. Učitelé, děti a žáci jsou poučeni o pravidlech používání PC.

8. Propojení výpočetní techniky do výuky

V roce 2004 byl schválen MŠMT ČR projekt:

Okruh C – Implementace a využití výukového softwaru v souladu s cíli školního vzdělávacího programu Plavba za zdravím.

9. Využívání výpočetní techniky

Počítače na herně a v internetové kavárně jsou dětem a žákům k dispozici neustále. S notebooky pracují převážně pacienti, kteří jsou upoutáni na lůžko a jejich zdravotní stav jim neumožňuje výuku na herně. Jedná se především o žáky na JIP, izolačních pokojích a pacienty po provedeném operačním zákroku. Notebooky mají k dispozici v době od 7,30 hod do 14,30 hod. V případě dohody je možnost rozšíření časového rozpětí (zvláště v případě studentů středních škol, žáků umístěných na izolačních pokojích a JIP).

10. Proškolení pedagogických pracovníků

Proškoleno na úrovni Z 2
Proškoleno na úrovni P1 2
Celkový počet proškolených pedagogických pracovníků 4

11. ICT plán na následující 3 roky

2006

 • nákup 2 ks notebooků pro potřeby pedagogů a žáků
 • průběžné doplňování výukového SW
 • zpřístupnění internetu pro žáky nejméně na 1 počítači
 • nákup prvních dětských notebooků pro žáky 1. stupně ZŠ a škol speciálních
 • průběžné doplňování multilicencí výukového SW

2007

 • průběžné doplňování multilicencí výukového SW
 • zprovoznění bezdrátového internetu na oddělení větších dětí (po dohodě s vedením nemocnice)
 • tvorba a zpřístupnění www stránek školy

2008

 • průběžné doplňování multilicencí výukového SW
 • zprovoznění bezdrátového internetu na oddělení JIP (po dohodě s vedením nemocnice)
 • průběžné aktualizace www stránek školy
 • obnova PC na herně
 • zpřístupnění v co nejvyšší možné míře ICT služeb pedagogům a žákům

12. Závěr

Stávající stav naplňuje standardem požadované ukazatele.


Vypracovala: Mgr. Světlana Myšáková

nahoru